Κρατήστε με ενήμερο για τα Chefs’ Choice Awards 2025

Chefs' Choice Awards 2024

Chefs' Choice Awards 2024

Κοτόπουλο Ελεύθερης Βοσκής

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣΗ ΠΙΝΔΟΣ αποδεικνύει έμπρακτα την διαχρονική αφοσίωση της εταιρίας στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει υιοθετήσει στις συσκευασίες της σειράς των προϊόντων «Ελεύθερης Βοσκής» τη συσκευασία ECO SAFETY PACK.

Είναι πρωτοποριακή συσκευασία, η οποία αποτελείται κατά 93% από χαρτί, το οποίο προέρχεται από ελεγχόμενους πόρους και υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, υψηλής προστασίας, 100% φιλική προς το περιβάλλον, 100% ανακυκλώσιμη.

Όλες αυτές οι δράσεις υποστηρίζουν με συνέπεια την αειφόρο φιλοσοφία της εταιρίας, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο αύριο, τόσο για τον καταναλωτή αλλά και για τον πλανήτη.