Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής
Έχουν παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς τροφίμων, καθώς και πωλητές λιανικής ειδικών προϊόντων τροφίμων. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Chefs’ Choice Awards, οι συμμετέχοντες πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι είναι δηλωμένοι ως Επιχειρήσεις Τροφίμων στον ΕΦΕΤ και να πληρούν όλους τους όρους νομιμότητας της ελληνικής νομοθεσίας. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες, αλλά και από τη μαγειρική δοκιμασία τους.

Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού, να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσής τους. Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμες στο ευρύ κοινό κατά την ημερομηνία της δήλωσης συμμετοχής, δηλαδή να πωλούνται μέσω εισαγωγέων – παραγωγών – διανομέων, χονδρεμπόρων, ανεξάρτητων πωλητών, τοπικών αγορών, διαδικτυακά ή μέσω αλυσίδας καταστημάτων. Θα αξιολογηθούν μόνο συμμετοχές κατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής έως 08/12/2023.

Όμιλοι τροφίμων, δίκτυα ή εταιρείες δημοσίων σχέσεων που δηλώνουν προϊόντα εκ μέρους πελάτη ή πελατών τους ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσουν το κάθε προϊόν χρησιμοποιώντας το προφίλ Εταιρείας του παραγωγού. Εφόσον χρειαστεί, οι χρήστες μπορούν να συσχετιστούν με περισσότερα από ένα προφίλ Εταιρείας. Ωστόσο, το άτομο που θα αποτελεί επαφή επικοινωνίας μπορεί να αλλαχθεί σε άλλον χρήστη που υπάγεται στο προφίλ της εταιρείας αργότερα, αν χρειαστεί.

Η Κριτική Επιτροπή ενδέχεται, αν χρειαστεί, να σας ζητήσει μέσω του διοργανωτή, μετά την υποβολή, περαιτέρω διευκρινίσεις ή στοιχεία. Οι διοργανωτές των Chefs’ Choice διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν τη συμμετοχή ενός προϊόντος, εφόσον θεωρηθεί ότι είναι ακατάλληλο ή ότι δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού.

* Κάθε προϊόν δύναται να συμμετάσχει σε μια ή περισσότερες ενότητες βραβείων. Κάθε εταιρεία μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα σε περισσότερες κατηγορίες με διαφορετικά προϊόντα.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να επισκεφτείτε το site των βραβείων, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η πληρωμή με μια από τις παρακάτω μεθόδους πληρωμής.
  1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Stripe)
  2. Με τραπεζική κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των βραβείων (Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης εδώ: https://www.chefschoiceawards.gr/bank-transfer-receipt/)

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

1. Επωνυμία προϊόντος

Συμπληρώστε την επωνυμία του προϊόντος όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία #1

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας #1, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. Boussias Events). Κάθε εταιρεία που θα δηλωθεί, σε περίπτωση διάκρισης, θα πριμοδοτηθεί με τους αντίστοιχους πόντους που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των σεφ στην καταμέτρηση για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς.

3. Ποιο κορυφαίο βραβείο επιθυμείτε να διεκδικήσει η συμμετέχουσα εταιρεία #1;

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεγάλες διακρίσεις την οποία επιθυμείτε να διεκδικήσει η συμμετέχουσα εταιρεία #1 (Chefs’ Choice Company of the Year ή Chefs’ Choice Supplier of the Year) με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.

4. Συμμετέχουσα εταιρεία #2 (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας #2, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. Boussias Events). Κάθε εταιρεία που θα δηλωθεί, σε περίπτωση διάκρισης, θα πριμοδοτηθεί με τους αντίστοιχους πόντους που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των σεφ στην καταμέτρηση για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς.

5. Ποιο κορυφαίο βραβείο επιθυμείτε να διεκδικήσει η συμμετέχουσα εταιρεία #2; (προαιρετικά)

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεγάλες διακρίσεις την οποία επιθυμείτε να διεκδικήσει η συμμετέχουσα εταιρεία #2 (Chefs’ Choice Company of the Year ή Chefs’ Choice Supplier of the Year) με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα.

6. Επωνυμία Brand (προαιρετικά)

Συμπληρώστε την επωνυμία του Brand. Κάθε επωνυμία που θα δηλωθεί, σε περίπτωση διάκρισης, θα πριμοδοτηθεί με τους αντίστοιχους πόντους που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των σεφ στην καταμέτρηση για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς.

7. Δραστηριότητα συμμετέχουσας εταιρείας

Δηλώστε εάν είστε Παραγωγική ή Μεταποιητική ή Εισαγωγική ή Εταιρεία Διανομής.

8. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 500 λέξεις)

Σύντομη περιγραφή του προϊόντος με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη βράβευσή σας στη συγκεκριμένη κατηγορία. Αναφερθείτε στον τρόπο παρασκευής του, την καινοτομία στην παραγωγή, τους πίνακες συστατικών.

9. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

10. Media – ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά:
 1. Στην ιστοσελίδα των βραβείων.
 2. Στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα της Boussias Media.
 3. Στα Social Media της Boussias Events.
 4. Στα δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ.
 5. Ενδέχεται να υποστηρίζει την εκφώνηση του βραβείου στην τελετή απονομής.
Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

11. Media – ready image (προαιρετικά – έως 1 αρχείο jpg, έως 5 ΜΒ, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Προσθέστε media – ready image σχετικό με την υποψηφιότητά σας. Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, το image που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν το κατάλληλο!

12. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

13. Photo gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητα.

14. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

15. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Παράδοση Προϊόντων

4.1 Το τμήμα διοργάνωσης της Boussias Events θα σας ενημερώσει για τις ημερομηνίες, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων που διαγωνίζονται, αμέσως μετά το κλείσιμο υποβολής υποψηφιοτήτων. Θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στον χρήστη που έχει επιλεγεί να παραλαμβάνει αλληλογραφία στο προφίλ της εταιρείας.

4.2 Αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντα να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση όλων των προϊόντων κατά την ημερομηνία παράδοσης που θα τους ανατεθεί. Η λάθος παράδοση ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό του προϊόντος.

4.3 Επίσης, κάθε συμμετοχή ΠΡΕΠΕΙ να φέρει «ημερομηνία λήξης» ή «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από τις» («Use by»/«Best Before»).

4.4 Αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίζουν ότι όλα τα προϊόντα συσκευάζονται, μεταφέρονται και παραδίδονται σε κατάλληλη και ασφαλή κατάσταση.

4.5 Οποιαδήποτε προϊόντα φτάσουν σε κατεστραμμένη ή επισφαλή κατάσταση θα αποκλείονται. Σε αυτά περιλαμβάνονται τυχόν προϊόντα που απαιτούν ψύξη χωρίς να υπάρξει προηγούμενη ειδοποίηση ή σωστά τοποθετημένη ετικέτα.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από συμβούλους εταιρειών, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, κτλ Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα ή τον όμιλο εταιρειών όπου οι ίδιοι εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/ συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία / όμιλος στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η Κριτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μαγειρέψει και να ετοιμάσει το προϊόν ή τα προϊόντα σας σύμφωνα με όσα αναγράφονται στις ετικέτες ή σύμφωνα με τις οδηγίες Κουζίνας που δηλώθηκαν μαζί με το προϊόν.

 • Πληρότητα και ποιότητα του προϊόντος (10%)
 • Εμφάνιση (10%)
 • Γεύση (10%)
 • Άρωμα (10%)
 • Υφή (10%)
 • Αξία ανά μερίδα (10%)
 • Ευκολία και ταχύτητα προετοιμασίας (10%)
 • Επίπεδο καινοτομίας και διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό (10%)
 • Εφαρμογή αρχών αειφορίας / συνεισφορά στην τοπική οικονομία (10%)
 • Πληρότητα του κειμένου υποψηφιότητας (10%)

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των αναγραφόμενων κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από τo 0 – 100 με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή.

Επιπλέον:
Έμπειροι σεφ που διαμορφώνουν την ελληνική γαστρονομική πραγματικότητα, μαγειρεύουν για τα Chefs’ Choice. Έτσι, ανάλογα με τις υποψηφιότητες που θα συγκεντρωθούν, οι σεφ θα προβαίνουν σε διαφορετικές επιλογές προϊόντων για να τα δοκιμάσουν στην κουζίνα. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η λειτουργία των υλικών, τόσο στη διαδικασία της παραγωγής, όσο και στο τελικό αποτέλεσμα.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1 έως 2 υποψηφιότητες: 420€ +24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 έως 5 υποψηφιότητες : 324€ +24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 6 έως 9 υποψηφιότητες: 294€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 έως 20 υποψηφιότητες: 273€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 21 και άνω: 252€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα